Hem

Tjänster

Tjänster

Tjänster

FPA erbjuder tjänster på alla skeden av ett projekt – från förstudier till idriftsättningar och validering.


Strukturerade arbetsmetoder

Genom att FPA använder en standardiserad projektmodell med tillämpning av fastställda rutiner uppnås ett rationellt och väldokumenterat projektgenomförande.


Normer och standarder

FPA bygger lösningar som helt eller delvis bygger på etablerade standarder som S95 och S88. För läkemedelsuppdrag tillämpas GAMP (Good Automated Manufactoring Practice)