Hem

Framgångsfaktorer

Om FPA

Ett framgångsrikt automationsprojekt förutsätter förutom en djup IT och systemteknisk kompetens.


  1. Gedigna kunskaper om processteknik, material och arbetssätt samt produktkännedom.

  2. Förmåga att se till helheten i lösningar, dvs. samverkan mellan människa process-, maskin och automation.

  3. Ett strukturerat och väldokumenterat genomförande.


  4. FPA har kunskap och erfarenhet av ett stor antal produktionssteg inom livs- och läkemedelsprocesser.

  5. FPA tillämpar en erfarenhetsuppbyggd och standardiserad projektmodell med rutiner helt eller delvis enligt GAMP.