Hem

Spårbarhet

Om FPA

FPA genomför uppdrag som innebär genomförande av stöd för sammansatt informationshantering mellan olika delsystem för att uppnå spårbarhet genom hela produktions- och logistikkedjan.