Hem

Livscykeltänkande

Om FPA

Genom att arbeta med ett livscykeltänkande och ta aktiv del i ett automationsprojekts alla faser når man bättre resultat. Samordning mellan olika aktörer i ett projekt, kontroll och besiktningar samt valideringsprogram är viktiga aktiviteter för att lyckas.